2 dni w Rzymie

Pan Jurek był naszym przewodnikiem po Rzymie przez dwa dni w kwietniu 2016 roku. Byliśmy grupą 10 osobową, w tym 4 dzieci. Zarówno w czasie komunikowania się przed zwiedzaniem Rzymu, jak i w trakcie wycieczki był bardzo otwarty na nasze propozycje, sugerował dobry plan zwiedzania, ciekawie opowiadał. Przed zwiedzaniem ważniejszych zabytków pokazywał na własnych materiałach, czy zdjęciach dodatkowe informacje. Jego rady co do sposobu kupowania biletów pomogły szybko i sprawnie wejść do Muzeów Watykańskich, czy Koloseum. Polecamy wszystkim!