Trzy wielkie bazyliki: Lateran, Maggiore, Santa Croce

Trzy wielkie bazyliki: Lateran, Maggiore, Santa Croce


Zobacz Wycieczka TRZY BAZYLIKI WIELKIE w Rzymie na dużej mapie


Temat główny: wielkie bazyliki wczesnochrześcijańskie, relikwie, mozaiki
Początek: Bazylika SANTA MARIA MAGGIORE
Koniec: Bazylika SANTA CROCE IN GERUSALEMME
Długość: ok. 2,0 km spaceru
Czas: 4 godziny

 

TRASA WYCIECZKI

 

Bazylika Santa Maria Maggiore

Bazylika Matki Bożej Większej w Rzymie

Bazylika Matki Bożej Większej

Najważniejszy i najstarszy kościół maryjny Wiecznego Miasta, którego początki sięgają połowy V wieku n.e. Co tu przyciąga rzesze pielgrzymów i turystów? Wspaniale zachowane oryginalne wnętrze z serią dobrze prezentujących się mozaik z przed 1500 lat, relikwie Żłóbka Betlejemskiego oraz łaskami słynąca ikona Madonny zwanej „Salus Populi Romani”.

 

Bazylika katedralna Najświętszego Zbawiciela i św. Janów na Lateranie (San Giovanni in Laterano)

Katedra Laterańska

Katedra papieża, najważniejsza świątynia Kościoła rzymskokatolickiego, pierwsza i najstarsza bazylika wolnego chrześcijaństwa, dar cesarza Konstantyna Wielkiego dla szczęśliwego biskupa Rzymu Sylwestra I, miejsce pochówku wielu papieży pierwszych wieków, centrum życia kościelnego przez pierwsze tysiąc lat panowania chrześcijaństwa, miejsce celebracji Soborów Laterańskich – po prostu “matka i głowa wszystkich kościołów miasta i świata”, jak głosi łaciński napis na fasadzie bazyliki (MATER ET CAPUT).

 

Baptysterium Katedry św. Jana na Lateranie (Battistero Lateranense)

Baptysterium Laterańskie

Pierwsza i główna kaplica chrzcielna Kościoła Rzymskiego – miejsce narodzin do “nowego życia” milionów rzymian dawnych wieków. Pierwowzór wszystkich baptysteriów Europy. Kiedyś chrzczono tu wiernych w basenie z wodą, przez zanurzenie…


Sanktuarium Świętych Schodów (Scala Santa)

Święte Schody

Dawny pałac biskupów Rzymu – Patriarchat – łącznie ze słynną kiedyś kaplicą papieską św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika, zwaną SANCTA SANCTORUM (Święte Świętych) – stanowi główny element jednego z najważniejszych miejsc pokutnych katolicyzmu łacińskiego. Święte schody z nazwy to 28 marmurowych stopni, które pojawiły się w Rzymie w przededniu Roku Świętego 1450, i które zostały zaprezentowane wiernym jako domniemane schody z pałacu Piłata w Jerozolimie, zbroczone krwią samego Jezusa Chrystusa. Od kilku wieków, miliony i miliony wiernych przemierzają te schody wyłącznie na kolanach…

 

Brama Ośla (Porta Asinaria)

Brama Porta Asinara w Murze Aureliańskim w Rzymie

Brama Porta Asinara

Oryginalna brama starorzymska w Murze Aureliańskim. wzniesiona z drugiej połowie III w. n.e. – jedna z głównych bram wjazdowych do miasta w późnej starożytności i średniowieczu. Jej nazwa pochodzi od lokalnej drogi Via Asinaria, która łączyła pastwiska i pola Agro Romano z centrum miasta. W średniowieczu trakt miejski Via Asinaria nazywano Via Sacra, jako że łączyła Lateran z Watykanem.

 

Bazylika Świętego Krzyża Jerozolimskiego (Santa Croce in Gerusalemme)

Bazylika Świętego Krzyża

Bazylika Świętego Krzyża

Bazylika Świętego Krzyża Bazylika powstała w wyniku przekształcenia kilku sal pałacu cesarskiego SESSORIANUM – oficjalnej siedziby kilku cesarzy z III wieku n.e. – w sanktuarium Krzyża Chrystusa. Autorką tych radykalnych zmian miała być św. Helena Augusta – matka cesarza Konstantyna Wielkiego – wyzwoliciela chrześcijan, która podczas pielgrzymki do Palestyny miała odnaleźć Święty Krzyż – narzędzie męki Zbawiciela. Przywiozła go – wraz z ziemią z Golgoty, gwoździami z krzyża, fragmentami korony cierniowej i gąbki oraz palcem św. Tomasza – do Wiecznego Miasta i tutaj właśnie dała początek wielkiemu kultowi tychże relikwii. Nie było kiedyś pielgrzyma w Rzymie, który ominął by to miejsce…

 

Umiejętności

Opublikowano w dniu

19/12/2013