Filmy

Rzym - Kolumna Trajana

Kolumna Trajana

Kolumna Trajana, wzniesiona ok. 113 r.n.e. , jest najciekawszym i najlepiej zachowanym elementem Forum Trajana w Rzymie. Jak całe to forum, jest prawdopodobnie dziełem wielkiego

Czytaj więcej »
Rzym - Święte Schody

Schody Święte

Schody Święte, czyli Papieskie Sanktuarium Świętych Schodów (Scala Santa) stanowi ważną część Laterańskiego Zespołu Architektonicznego w Rzymie. Sanktuarium powstało z przebudowy jedynej ocalałej części Patriarchatu

Czytaj więcej »
Rzym - Zamek Anioła

Zamek św. Anioła

Zamek św. Anioła powstał w średniowieczu na ruinach wielkiego grobowca-mauzoleum cesarza Hadriana (II w. n.e.). Przez długi czas był najpotężniejszym punktem obronnym Rzymu — ten

Czytaj więcej »