Zamek św. Anioła powstał w średniowieczu na ruinach wielkiego grobowca-mauzoleum cesarza Hadriana (II w. n.e.). Przez długi czas był najpotężniejszym punktem obronnym Rzymu — ten kto posiadał klucze do zamku był faktycznym władcą miasta.
W czasach renesansu, w dolnej części budowli mieściły się więzienia i pomieszczenia gospodarcze, a w górnej luksusowy apartament papieski oraz archiwum i skarbiec Państwa Kościelnego
Zamek jest zwieńczony dużą figurą Michała Archanioła – dowódcy wojska niebieskiego i wykonawcy wyroków Bożych. Postać archanioła przypomina o legendarnej wizji papieża Grzegorza I Wielkiego (590 — 604) z nim związanej. Otóż, gdy 1400 lat temu wielka zaraza pustoszyła grzeszny Rzym, papież Grzegorz wezwał wszystkich do szczerej pokuty. Sam też prowadził wielką procesję z katedry na Lateranie do grobu św. Piotra w Watykanie. Kiedy procesja przechodziła przez most na Tybrze, papież popadł w mistyczny zachwyt i ujrzał nad mauzoleum Hadriana świetlistą postać archanioła Michała, który na znak zmiłowania Bożego chował swój karzący miecz do pochwy…