Trójkąt pielgrzymów: MAGGIORE – LATERANO – SANTA CROCE

Trójkąt pielgrzymów, trójkąt tajemnic wiary – to klasyczny schemat, którym podążali kiedyś pątnicy, by przeżywać duchowo kluczowe momenty życia Chrystusa: jego narodzenie w Betlejem (bazylika Santa Maria Maggiore – relikwie żłóbka i obraz maryjny Salus Populi Romani), jego mękę w Jerozolimie (bazylika Santa Croce – relikwie Krzyża Świętego) oraz jego zmartwychwstanie (bazylika katedralna na Lateranie).
 

Temat główny: wielkie bazyliki wczesnochrześcijańskie, relikwie, mozaiki
Początek: Bazylika SANTA MARIA MAGGIORE
Koniec: Bazylika SANTA CROCE IN GERUSALEMME
Długość: ok. 2,0 km spaceru
Czas: 4 godziny
Cena za grupę do 8 osób: 240 euro (w niskim sezonie)
 


Trójkąt pielgrzymów – trasa

Bazylika Santa Maria Maggiore

Trójkąt pielgrzymów: MAGGIORE - LATERANO - SANTA CROCE 1

Najważniejszy i najstarszy kościół maryjny Wiecznego Miasta, którego początki sięgają połowy V wieku n.e. Co tu przyciąga rzesze pielgrzymów i turystów? Wspaniale zachowane oryginalne wnętrze z serią dobrze prezentujących się mozaik z przed 1500 lat, relikwie Żłóbka Betlejemskiego oraz łaskami słynąca ikona Madonny zwanej „Salus Populi Romani”.


Bazylika Santa Prassede

Trójkąt pielgrzymów: MAGGIORE - LATERANO - SANTA CROCE 2

Urocza bazylika z IX w. wzniesiona na domu św. Praksedy – córki nawróconego na chrześcijaństwo przez św. Pawła Apostoła senatora Pudensa. Jej najcenniejszym zabytkiem historii są wspaniałe mozaiki ufundowane przez papieża Paschalisa I.

Zobacz więcej na ten temat -> https://www.rzym.it/bazylika-santa-prassede/


Łuk cesarza Galiena

Rzym - Łuk cesarza Galiena

Jeden z ukrytych zabytków starożytności rzymskiej z III n.e. – łuk poświęcony pamięci cesarza Galiena i jego małżonce Salosinie.


Bazylika katedralna Najświętszego Zbawiciela i św. Janów na Lateranie (San Giovanni in Laterano)

Trójkąt pielgrzymów: MAGGIORE - LATERANO - SANTA CROCE 3

Katedra papieża, najważniejsza świątynia Kościoła rzymskokatolickiego, pierwsza i najstarsza bazylika wolnego chrześcijaństwa, dar cesarza Konstantyna Wielkiego dla szczęśliwego biskupa Rzymu Sylwestra I, miejsce pochówku wielu papieży pierwszych wieków, centrum życia kościelnego przez pierwsze tysiąc lat panowania chrześcijaństwa, miejsce celebracji Soborów Laterańskich – po prostu “matka i głowa wszystkich kościołów miasta i świata”, jak głosi łaciński napis na fasadzie bazyliki (MATER ET CAPUT).


Baptysterium Katedry św. Jana na Lateranie (Battistero Lateranense)

Trójkąt pielgrzymów: MAGGIORE - LATERANO - SANTA CROCE 4

Pierwsza i główna kaplica chrzcielna Kościoła Rzymskiego – miejsce narodzin do “nowego życia” milionów rzymian dawnych wieków. Pierwowzór wszystkich baptysteriów Europy. Kiedyś chrzczono tu wiernych w basenie z wodą, przez zanurzenie…


Sanktuarium Świętych Schodów (Scala Santa)

Trójkąt pielgrzymów: MAGGIORE - LATERANO - SANTA CROCE 5

Dawny pałac biskupów Rzymu – Patriarchat – łącznie ze słynną kiedyś kaplicą papieską św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika, zwaną SANCTA SANCTORUM (Święte Świętych) – stanowi główny element jednego z najważniejszych miejsc pokutnych katolicyzmu łacińskiego. Święte schody z nazwy to 28 marmurowych stopni, które pojawiły się w Rzymie w przededniu Roku Świętego 1450, i które zostały zaprezentowane wiernym jako domniemane schody z pałacu Piłata w Jerozolimie, zbroczone krwią samego Jezusa Chrystusa. Od kilku wieków, miliony i miliony wiernych przemierzają te schody wyłącznie na kolanach…

http://www.scala-santa.com/


Brama Ośla (Porta Asinaria)

Trójkąt pielgrzymów: MAGGIORE - LATERANO - SANTA CROCE 6

Oryginalna brama starorzymska w Murze Aureliańskim. wzniesiona z drugiej połowie III w. n.e. – jedna z głównych bram wjazdowych do miasta w późnej starożytności i średniowieczu. Jej nazwa pochodzi od lokalnej drogi Via Asinaria, która łączyła pastwiska i pola Agro Romano z centrum miasta. W średniowieczu trakt miejski Via Asinaria nazywano Via Sacra, jako że łączyła Lateran z Watykanem.


Bazylika Świętego Krzyża Jerozolimskiego (Santa Croce in Gerusalemme)

Trójkąt pielgrzymów: MAGGIORE - LATERANO - SANTA CROCE 7

Bazylika Świętego Krzyża Bazylika powstała w wyniku przekształcenia kilku sal pałacu cesarskiego SESSORIANUM – oficjalnej siedziby kilku cesarzy z III wieku n.e. – w sanktuarium Krzyża Chrystusa. Autorką tych radykalnych zmian miała być św. Helena Augusta – matka cesarza Konstantyna Wielkiego – wyzwoliciela chrześcijan, która podczas pielgrzymki do Palestyny miała odnaleźć Święty Krzyż – narzędzie męki Zbawiciela. Przywiozła go – wraz z ziemią z Golgoty, gwoździami z krzyża, fragmentami korony cierniowej i gąbki oraz palcem św. Tomasza – do Wiecznego Miasta i tutaj właśnie dała początek wielkiemu kultowi tychże relikwii. Nie było kiedyś pielgrzyma w Rzymie, który ominął by to miejsce…